Wat we willen

De naam “Next2U” betekent letterlijk “Naast jou”. Een naam die wil uitdrukken dat we als buurtgenoot naast de ander willen staan, van harte betrokken en zonder oordeel. Zoekend naar verbinding en onderlinge ontmoeting van de bewoners van Essellanden met alle verschillen die er kunnen zijn: in etnisch, cultureel, godsdienstig, economisch of sociaal opzicht. Iedereen is welkom!

De naam Next2U weerspiegelt in zekere zin ook de naam van God, zoals Hij zich in de bijbel bekend heeft gemaakt: zowel de naam Yahweh als de naam Jezus en Heilige Geest betekenen letterlijk Redder, Bevrijder en Helper. In navolging van Hem willen we niets anders doen dan helpen waar het kan binnen de mogelijkheden die we hebben.

Onderstaande oude en bekende zegenbede van St. Patrick wenst de ontvanger het beste van God toe. Wij wensen het elkaar en onze buren van Essellanden toe:

De Heer zij voor je, om je de weg te wijzen.
De Heer zij naast je, om je in de armen te sluiten en je te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder je om je op te vangen, als je dreigt te vallen.
De Heer zij in je om je te troosten als je verdrietig bent.
De Heer zij om je heen, als een beschermende muur tegen mensen die je kwetsen
De Heer zij boven je, om je te zegenen.
Zo zegene je God, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.