Wijkavond “Welzijn in Essellanden”

Wijkavond “Welzijn in Essellanden”

Category : Archief

Op donderdag 21 juni jl. heeft Next2U, samen met Vitis Welzijn en Stichting Philadelphia, een interactieve avond georganiseerd over welzijn in Essellanden. Eerst hebben de drie organisaties zichzelf gepresenteerd. Er is vervolgens een beeld geschetst van onze wijk met actuele cijfers over de demografie en over (vermoedelijke) problematiek op gebied van gezondheid en samenleven. Opvallend is dat in onze wijk minder sociale verbinding wordt ervaren dan in andere Wateringse wijken. Ook is in het Westland bijvoorbeeld overgewicht en overmatig alcoholgebruik procentueel hoger dan het landelijke gemiddelde.

Daarna zijn in totaal twintig buren geanimeerd met elkaar in gesprek gegaan. Veiligheid en je veilig voelen in de wijk bleek een belangrijk thema. Ook zijn er diverse ideeën gebrainstormd om de “burenverbinding” in Essellanden te stimuleren. Een paar voorbeelden: een wandelgroep, high tea, kookworkshop, koffieochtend, buurtkrant. Ook bleek er behoefte aan verdiepende activiteiten als lotgenotencontact en verliesverwerking.

De wijkavond zelf is door de deelnemers als een verbindende activiteit ervaren. Er was daarom ook vraag naar een vervolg. Dat gaat er zeker komen!
Next2U zal na de zomervakantie tijd en energie gaan steken in het opstellen van een zogenaamd “Pioniersplan”. Eind dit jaar willen we duidelijke keuzes gemaakt hebben welke rol Next2U in de wijk wil gaan vervullen en welke activiteiten we gaan oppakken.

 

 

Wie op de hoogte wil blijven van activiteiten van Next2U kan de website volgen of zich als geïnteresseerde aanmelden via info@next2u.nl